Het Collectief

  • Het Collectief

    Bij gebrek aan respect voor het begrafenisritueel van één persoon, staat de onze eigen waardigheid op het spel.
    Straatbewoners, vrijwilligers, betrokken burgers en mensen die in de daklozensector werken werden getroffen door de bittere armoede en eenzaamheid waarin Brusselse (ex-) straatbewoners stierven en begraven werden. Hierop verenigden zij zich en richtten zij in mei 2005 een Collectief op, met als missie te « ijveren voor een waardig afscheid voor Brusselse Straatbewoners". (...)