Voorstelling

 • Het Collectief

  Bij gebrek aan respect voor het begrafenisritueel van één persoon, staat de onze eigen waardigheid op het spel.
  Straatbewoners, vrijwilligers, betrokken burgers en mensen die in de daklozensector werken werden getroffen door de bittere armoede en eenzaamheid waarin Brusselse (ex-) straatbewoners stierven en begraven werden. Hierop verenigden zij zich en richtten zij in mei 2005 een Collectief op, met als missie te « ijveren voor een waardig afscheid voor Brusselse Straatbewoners". (...)

 • Geschiedenis

  Voordat het Collectief bestond stierven thuislozen niet; Ze verdwenen alleen maar...
  Twee gebeurtenissen stonden aan de wieg van het Collectief Straatdoden. Begin 2005 werden, geruime tijd na hun overlijden, de lichamen van twee personen gevonden in een verlaten gang aan het Zuidstation. Deze ontdekking deed een golf van verontwaardiging ontstaan. Bovendien werd er tijdens de acties voor het recht op wonen in oktober 2004 en meer precies op 17 oktober, een doodskist door Brussel (...)

 • Doelstellingen en Activiteiten

  « Wanneer straatbewoners sterven, in onze steden, op de leeftijd van 48 jaar, wil dat zeggen dat er een probleem is...… » (interventie tijdens een vergadering van het Collectief)

 • Structuur en Partners

  Politiediensten, administraties van de burgerlijke stand, sociale diensten van hospitalen, lijkenhuizen, ambassades, wetsdokters, laboratoria, allerhande sociaal werkers, vrijwilligers, straatbewoners, betrokken burgers,.. zetten zich allen in opdat een overledene gerespecteerd wordt in diens meest elementaire recht: begraven worden met een naam, een nationaliteit en, indien mogelijk, door of met zijn familie, eventueel in het land van oorsprong.
  Het werk van het Collectief Straatdoden (...)

 • Begrippen en Cijfers

  Als er geen structurele maatregelen worden genomen eindigen sommige levens te vroeg.
  Begripsverduidelijking
  Het Collectief hanteert een welbepaalde definitie van het begrip "straatdode". De term ’straatdode’ doelt op een overleden persoon die in het Brussels Gewest op straat heeft geleefd. Een straatdode leeft en/of sterft niet noodzakelijk op straat op het moment van overlijden. Een ’behoeftige’ is een overleden persoon waarvoor de kosten van de begrafenis niet betaald kunnen (...)