Persmappen

62 doden, dat zijn er geen 10 minder dan het afgelopen jaar, het zijn er 62 te veel

Sinds de oprichting in 2004 verzamelt het collectief de gegevens van straatdoden. Het collectief richt zich op het organiseren van een waardig afscheid voor iedereen die op straat of na een periode op straat geleefd te hebben komt te overlijden.

Echter, om een politiek appèl te doen zijn de gequantificeerde gegevens van groot belang. De volgende grafieken geven weer hoeveel straatdoden het collectief sinds de oprichting registreerde, hoe de overlijdens verdeeld zijn over het jaar en wat per jaar de gemiddelde leeftijd is waarop (ex-)straatbewoners komen te overlijden.

Het absolute aantal door het collectief geregistreerde straatdoden per jaar 2005-2019

In bovenstaande grafiek ziet u het aantal door het collectief geregistreerde straatdoden per jaar tussen 2005 en 2019. De gegevens over 2020 zijn niet in de grafiek betrokken omdat het jaar nog niet ten einde is.

Het aantal straatdoden per maand als percentage van het totale aantal door het collectief geregistreerde straatdoden 2005-2019.

Hierboven ziet u het aantal overlijdens als percentage van het gehele aantal door het collectief geregistreerde straatdoden. Wat naar voren komt is dat sterke pieken in de wintermaanden uitblijven.

De gemiddelde leeftijd waarop (ex)straatbewoners overleden.

Deze grafiek beschrijft de gemiddelde leeftijd waarop (ex)straatbewoners komen te overlijden.

Voor meer uitgebreide informatie en interpretatie van de data kunt u de persmappen consulteren die we elk jaar ter beschikking stellen van de journalisten tijdens de Collectieve Huldigingsceremonie. In deze mappen vindt u cijfers, duidingen, eisen en getuigenissen. Let op: de gegevens in de persmappen hebben steeds betrekking op het jaar voorafgaand aan de publicatie.

fp 2006
fp 2007
fp 2008
fp 2009
fp 2010
fp 2011
fp 2012
fp 2013
fp 2014
fp 2015
fp 2016
fp 2017
fp2018
fp 2021
Illustratie bij een opiniestuk in La Libre Belgique, 5 maart 2015