Teksten en Getuigenissen

Enkel zij die vergeten worden, sterven écht

Herdenken en Huldigen

Het Collectief ijvert ervoor dat straatbewoners niet zomaar verdwijnen, dat ze verder leven in onze gedachten. We willen de herinnering aan de mensen die we onderweg verloren hebben levend houden.

Op straat leven is hard, het eist enorm veel van een mens om dit vol te houden. Daarom verdienen personen die op straat leven ons respect en onze erkenning.
Uit respect voor het privéleven van alle betrokkenen, vermeldt het Collectief in alle publieke communicatie enkel de voornaam en de leeftijd van de overledenen.

Een virtuele rouwplaats

We verzamelen voor elke overledene minstens één persoonlijke tekst. Deze teksten zijn unieke getuigenissen, geschreven door de naasten: familie, partners, vrienden, sociaal werkers, dichters,.. Soms lukt het ons niet om een getuigenis van iemand die de overledene gekend heeft te vinden. In dat geval schrijven we zelf een getuigenis, op basis van hetgeen we weten over het leven van de overledene.

Om de herinnering levend te houden aan onze straatdoden en om hen hulde te brengen, stellen we deze teksten ter beschikking aan de bezoekers van onze website.

textes et témoignages 2006
textes et témoignages 2007
textes et témoignages 2008
textes et témoignages 2009
textes et témoignages 2010
textes et témoignages 2011
textes et témoignages 2012
textes et témoignages 2013
textes et témoignages 2014
textes et témoignages 2015
textes et témoignages 2016
Textes et témoignages 2017